“Ultramarathon?”   To those who know, no explanation is necessary .... To those who do not know, no explanation will suffice.
Voornaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoon / GSM
Man
Vrouw
Kies je afstand 42 K
28 K
14 K
Overschrijvingsdatum
VRAGEN / OPMERKINGEN

AANDACHT !
Nadat je op ‘Zenden’ hebt gedrukt, wachten tot op de nieuwe geopende pagina de grijze vakjes in de balk bovenaan stoppen. Vlak ernaast staat het Engelse woord ‘Continue’ (verdergaan), druk op dit woord om verder te gaan.
Mijnterril Waterschei : 165 m op de top
over te schrijven op  rek.nr.                                                                                                                 van JOGGINGCLUB RUN & FUN GENK                                       B-3600  GENK (BELGIË)                                       met vermelding van je naam + afstand
IBAN BE69 9730 7690 6078 BIC:  ARSPBE22
                                                                                                                      Foto deelnemers Wie zijn/haar foto bij zijn/haar naam op de lijst van deelnemers wil hebben, mag die altijd zenden naar (in bijlage): info@cmtrail.be.                                                                    VOORINSCHRIJVING          DAGINSCHRIJVING Inschrijfbedrag        42 K:            20 €                         23 € Inschrijfbedrag        28 K:            15 €                         18 € Inschrijfbedrag        14 K:            10 €                         13 €                                                               
Inschrijving
UPDATE NIEUWS UPDATE NIEUWS INSCHRIJVING INSCHRIJVING HOME HOME Limiet Limiet Deelnemers Deelnemers Mijngeschiedenis Mijngeschiedenis ROUTE NAAR CM-TRAIL ROUTE NAAR CM-TRAIL
LET WEL:  Indien je on line inschrijft, en het inschrijfbedrag niet overmaakt, maar wel op de wedstrijddag het betreffende bedrag cash betaalt, geldt dit als daginschrijving!!!
The coal miners’ trail 42 K  Marathon trail run & 28 K  & 14 K  TRAIL
INSCHRIJFFORMULIER